ALLMÄNNA VILLKOR

BETALNINGSVILLKOR

Anmälningsavgiften betalas samtidigt med anmälan. Resterande belopp betalas 45 dagar före avresan. Vid anmälan senare än 45 dagar före avresan är hela kostnaden för resan (anmälningsavgiften och resterande belopp) omedelbart förfallen till betalning. Betald anmälningsavgift återbetalas inte.

AVBESTÄLLNINGSVILLKOR

Din anmälan till resan är bindande. Om du av någon anledning skulle vilja avbeställa en bokad resa tas en avbokningskostnad ut. Beloppet blir högre ju närmare avresa avbeställningen sker eftersom vi vid sena avbokningar utöver administrativa kostnader även måste räkna med att resan du reserverat inte kan omförsäljas.
Avbeställningen skall göras till oss via mejl info@vivalasvezia.se.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Vi rekommenderar att du genom en reseförsäkring skyddar dig mot eventuella avbokningskostnader. Många har ett reseskydd inkluderat i sin hemförsäkring. Har du inget reseskydd i hemförsäkringen kan en heltäckande reseförsäkring tecknas via andra försäkringsbolag. Kom ihåg att betala reseförsäkringens avgift senast dagen före avresedagen.

RESERVATION – ÄNDRINGAR I PROGRAMMET

Pris för hotell och aktiviteter är beräknade efter ett visst antal resenärer. Skulle antalet anmälda minska kan priser komma att öka på grund av att rabatter mm försvinner. Vi reserverar oss för ändringar i programmet som är orsakade av faktorer utanför vår kontroll.

AKTUELL INFORMATION GÄLLANDE RESEAVRÅDAN

Hälsa och säkerhet är oerhört viktigt för VivalaSvezia. Vi följer noggrant det rådande läget och anpassar alla resor utifrån myndigheters rekommendationer. Vi följer situationen noga och finns det en reseavrådan från UD kommer resan att ställas in.